apa itu jaringan pengangkut xilem floem dan perbedaannya

Ada beberapa perbedaan antara jaringan pengangkut xilem dan floem, beberapa diantaranya adalah:

  • Xilem terbuat dari sel mati, sedangkan floem terbuat dari sel hidup.
  • Xilem berdinding sel tipis, sedangkan floem tebal.
  • Dinding sel xilem terbuat dari lignin (Selulosa Keras), sedangkan dinding sel floem terbuat dari selulosa.
  • Permeabilitas dinding sel xilem adalah impermeabel, sedangkan pada floem adalah permeabel.
  • Pada xilem terdapat tidak sitoplasma, sedangkan pada floem terdapat sitoplasma.
  • Fungsi xilem adalah mengangkut air dan unsur hara mineral dari akar ke daun, sedangkan floem berfungsi mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan.
  • Arah aliran xilem ke atas, sedangkan pada floem ke atas dan ke bawah.
  • Jaringan yang menyertai xilem adalah jaringan serabut, sedangkan pada floem adalah jaringan sel pengiring.

Pengertian Xilem dan Floem

Xilem : Pembuluh kayu atau xilem adalah salah satu dari dua kelompok utama jaringan pembuluh yang dimiliki oleh tumbuhan berpembuluh. Pembuluh kayu berfungsi menyalurkan zat bahan fotosintesis dari akar ke daun

Floem : Pembuluh tapis atau floem merupakan jaringan pengangkut pada tumbuhan berpembuluh yang berfungsi dalam transportasi hasil fotosintesis, terutama gula sukrosa, dan berbagai metabolit lainnya dari daun menuju bagian-bagian tumbuhan lainnya, seperti batang, akar, bunga, buah, biji, dan umbi.

Letak Xilem dan Floem

Letak Xylem dan Floem merupakan pada akar dan batang Pada tumbuhan monokotil, berkas pengangkutnya itu kolateral tertutup yang akan ditutup oleh sklerenkin dan bersifat menyeluruh. Dan pada mikroskop, akan kelihatan kalau xilem itu bentuknya bulat besar, sedangkan floemnya itu yang kecil di sekeliling xilem.

Pada tumbuhan dikotil yang terlihat perbedaannya antara floem dan xylem yang akan dipisahkan oleh kambium, dan berkas pengangkutnya kolateral terbuka dimana xilem itu ada di dalam kambium, dekat dengan empulur sedangkan floem ada di luar kambium. Lalu dimanakah letak xilem dan floem pada tumbuhan? Letak keduanya tentu berada di dalam tubuh tumbuhan seperti pada batang, akar maupun daun. Pada tumbuhan dikotil, xilem terletak pada bagian yang lebih jauh\dalam daripada kambium. Sedangkan floem terletak dibagian luar kambium.

Related Posts