Pengertian Kelayakan Usaha

Pengertian kelayakan usaha adalah merupakan proses yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau usaha yang akan dijalankan, dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan. Kelayakan usaha adalah rencana usaha yang bukan hanya menganalisis layak atau tidaknya suatu usaha dijalankan, tetapi juga mengontrol …

Read More