Sebutkan rukun-rukun shalat

Sebutkan rukun-rukun shalat ? Sebelum ke penjelasan mengenai apa saja rukun shalat, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan rukun shalat. Pengertian rukun shalat adalah setiap perkataan atau perbuatan yang akan membentuk hakikat salat. Jika salah satu rukun ini tidak ada, maka salat pun tidak dianggap secara syar’i dan juga tidak bisa diganti dengan sujud sahwi.

Adapun rukun-rukun shalat adalah sebagai berikut:

 • Berdiri (bagi yang mampu)
 • Takbiratul ihram
 • Membaca surat Al Fatihah pada tiap rakaat
 • Rukuk dan tuma’ninah
 • Iktidal setelah rukuk dan tuma’ninah
 • Sujud dua kali dengan tuma’ninah
 • Duduk antara dua sujud dengan tuma’ninah
 • Duduk dan membaca tasyahud akhir
 • Membaca salawat nabi pada tasyahud akhir
 • Membaca salam yang pertama
 • Tertib (melakukan rukun secara berurutan)

Seperti yang kita ketahui bahwa shalat itu merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap umat muslim. Shalat inilah yang menjadi pembeda antara muslim dengan kafir.

Shalat ada yang memiliki hukum wajib dan ada yang sunah. Yang wajib itu ada 5, yaitu shalat dhuhur, ashar, maghrib, isya dan subuh. Sedangkan shalat sunah itu banyak sekali macamnya. Misalnya shalat tahajud, shalat dhuha, dan lain-lain.

Related Posts