Soal dan pembahasan Jaringan Tumbuhan pilihan ganda

Hai kawan-kawan, untuk kali ini akan diberikan contoh soal dan pembahasan mengenai jaringan tumbuhan pilihan ganda, selamat menyimak.

1. Fungsi utama dari jaringan epidermis yaitu sebagai….
A. media pertumbuhan akar
B. alat perasa
C. alat pelindung
D. alat pengangkut
E. tempat penyimpanan cadangan makanan

2. Titik tumbuh batang menurut teori tunika korpus terdiri dari dua lapisan, yaitu….
A. dermatogen dan tunika
B. lapisan tepi dan lapisan dalam
C. lapisan tengah dan lapisan luar
D. lapisan dalam dan lapisan luar
E. lapisan periblem dan dermatogen

3. Jaringan kolenkim yang mengalami penebalan pada dinding sel yang tangensial dinamakan kolenkim…
A. lakuna
B. silinder
C. sudut
D. tangen
E. papan

4. Kolenkim lakuna adalah jaringan kolenkim yang mengalami penebalan pada…
A. Permukaan ruang antar sel
B. Bagian ujung
C. Bagian sudut
D. Permukaan sel
E. Dinding sel tangensial

5. Serabut floem berbentuk pajang dengan ujung yang saling berimpit mempunyai fungsi sebagai…
A. Pelindung
B. Penguat floem
C. Tempat hasil fotosintesis
D. Tempat cadangan makanan
E. Pengiring pembuluh tapis

6. Derivat epidermis yang ada pada epidermis atas daun tumbuhan suku dan terdiri dari beberapa sel berdinding tipis dengan ukuran yang lebih besar jika dibandingkan dengan sel-sel epidermis di sekitarnya dinamakan….
A. Epidermis ganda
B. Sel kipas
C. Trikoma
D. Jaringan gabus
E. Kutikula

7. Jaringan parenkim yang berfungsi mengatur jumlah air yang masuk ialah…
a. Jaringan korteks
b. Jaringan endodermis
c. Jaringan empulur
d. Jaringan perisikel
e. Jaringan felogen

8. Daging buah yang kita makan pada buah Mangga merupakan jaringan…
a. Jaringan korteks
b. Jaringan epidermis
c. Jaringan endodermis
d. Jaringan kolenkim
e. Jaringan palisade

9. Lapisan epidermis atas daun tampak lebih hijau dibanding lapisan epidermis bawah. hal ini dikarenakan…
a. Lapisan epidermis atas banyak mengandung kloroplas
b. Lapisan epidermis atas memiliki kutikula
c. Lapisan epidermis bawah tidak terkena cahaya
d. Di bawah lapisan epidermis atas terdapat jaringan spons
e. Di bawah lapisan epidermis atas terdapat jaringan palisade

10. Berikut yang benar tentang pertumbuhan sekunder pada tumbuhan dikotil ialah, kecuali…
a. Ke arah luar membentuk xilem sekunder, ke arah dalam membentuk floem sekunder
b. Ke arah dalam membentuk xilem sekunder, ke arah luar membentuk floem sekunder
c. Disebabkan oleh jaringan kambium vaskular
d. Menyebabkan pertambahan diameter batang
e. Terjadi pada akar dan batang

11. Jaringan epitel yang berfungsi sebagai …, yang melapisi bagian rongga hidung adalah …
a. Proteksi, pipih selapis
b. Proteksi, silinder sepalis
c. Absorbs, silinder selapis
d. Absorbs, kubus berlapis banyak
e. Proteksi jaringan, pipih berlapis

12. Ukuran diameter pada batang kayu senantiasa bertambah secara berkelanjutan. Struktur apakah yang menjamin bahwa terdapat kulit kayu yang cukup guna menutupi bagian luar batang?
a. Kambium pembuluh
b. Felogen
c. Endodermis
d. perisikel
e. epidermis

13. Pada waktu mencangkok, pengupasan kulit batang menyebabkan batang itu kehilangan jaringan ….
a. pembuluh tapis
b. sklerenkim
c. xilem
d. kolenkim
e. parenkim kulit

14. Jaringan yang sel-selnya selalu aktif membelah adalah ….
a. jaringan dewasa
b. jaringan pelindung
c. jaringan meristem
d. jaringan dasar
e. jaringan penguat

15. Jaringan berikut termasuk silinder pusat batang tumbuh dikotil, kecuali ….
a. perisikel
b. ikatan pembuluh
c. kambium
d. endodermis
e. empulur

16. Stomata berfungsi sebagai ….
a. tempat mengurangi penguapan
b. tempat penyerapan air
c. tempat meneruskan rangsang
d. tempat cadangan air
e. tempat pertukaran gas

17. Sifat totipotensi dari sel tumbuhan yang sangat baik, dapat digunakan dalam teknik ….
a. fotosintesis
b. transplantasi
c. kultur air
d. kloning
e. kultur jaringan

18. Pembentukan cabang akar pada tumbuhan dikotil terjadi karena aktivitas ….
a. floem
b. endodermis
c. parenkim
d. perisikel
e. korteks

19. Jaringan dewasa berikut yang sel-sel penyusunnya masih hidup dan memiliki organel sel lengkap
adalah ….
a. floem
b. xilem
c. meristem
d. parenkim
e. kolenkim

20. Menurut fungsinya, jaringan permanen digolomgkan sebagai berikut, kecuali ……
a. parenkim
b. pengangkut
c. epidermis
d. penyokong
e. promeristem

21. Untuk mempertahankan kehidupannya tumbuhan harus memindahkan / mengangkut zat dari akar sampai daun dan dari daun sampai akar. Untuk mengangkut air dari akar agar sampai kedaun digunakan jaringan
a. kolenkim
b. floem
c. epidermis
d. parenklim
e. xylem

22. Perhatikan beberapa ciri jaringan tumbuhan berikut :
1. bentuk sel segi enam
2. sel-sel tersusun rapat dan tidak memiliki rongga sel
3. dinding bagian luar mengalami penebalan
4. tidak memiliki korofil
5. senya masih bersifat merismatik
Yang merupakan jaringan epidermis adalah ….
a. 1, 2 dan 3
b. 2, 3 dan 5
c. 1, 3 dan 4
d. 3, 4 dan 5
e. 2, 3 dan 4

23. Perhatikan ciri-ciri sel berikut.

  1. berukuran kecil
  2. berdinding tebal
  3. aktif membelah
  4. memiliki vakuola yang besar
  5. relatif kaya akan protoplasma

Ciri-ciri meristem ditunjukkan oleh nomor …..
a. 1, 2, dan 3
b. 3, 4, dan 5
c. 2, 3, dan 5
d. 1, 3, dan 5
e. 1, 3, dan 4

Pembahasan:
Ciri-ciri meristem, yaitu:
1. berukuran kecil
2. berdinding tipis
3. relatif kaya akan protoplasma
Jawaban: d

24. Saat praktikum, seorang siswa mengamati sayatan melintang daun dengan mikroskop. Hasil pengamatan menunjukkan adanya jaringan dengan ciri-ciri sebagai berikut.
– terdiri dari sel-sel hidup
– bentuk sel seperti balok
– berupa selapis sel yang tersusun rapat
– tidak ada ruang antarsel
– dilapisi kutikula

Berdasarkan ciri-ciri tersebut, siswa menyimpulkan bahwa jaringan tersebut berfungsi sebagai …..
a. pelindung
b. tempat fotosintesis
c. alat pengangkut
d. tempat penyerapan
e. tempat pertukaran udara

Pembahasan:
Jaringan dengan ciri-ciri sebagai berikut.
– terdiri dari sel-sel hidup
– bentuk sel seperti balok
– berupa selapis sel yang tersusun rapat
– tidak ada ruang antarsel
– dilapisi kutikula
Berdasarkan ciri-ciri tersebut, jaringan tersebut merupakan epidermis, yang berfungsi sebagai pelindung.
Jawaban: a

Related Posts